stomatologji

ZBARDHJA  E  DHËMBËVE

  en

Pytjet të cilat më së shpeshti bëhen në lidhje me zbardhjen e dhëmbëve.

 

Prej kur daton zbardhja e dhëmbëve? 

Zbardhja ështe një procedurë rutinore estetike e cila aplikohet më tepër se 40 vite ne Amerikë dhe Europën perëndimore.

 

A është zbardhja e dhëmbëve e rrezikshme? 

Më tepër se 20 vite bëhen analiza dhe mbikqyret procesi i zbardhjes së dhëmbëve dhe me siguri të plotë mund të konkludohet se zbardhja e dhëmbëve nuk ka efekte negative apo efekte anësore destruktive. Zmalti i dhëmbëve nuk ndryshon,nuk paraqitet demineralizimi dhe nga dhëmbët nuk nxirren humbin substancat minerale. Edhe sistemet e vjetra të zbardhjes me dozime jo adekuate nuk kanë treguar efekte negative rreth zmaltit dhe mineraleve të dhëmbëve.Kurse te këto sisteme të vjetra është bërë zbardhja e tepërt e dhëmbëve dhe pas kësaj është paraqitur ndjeshmëria e dhëmbëve.Peroxidi zbërthehet në ujë dhe oksigjen aktiv. Hidrogjeni përdoret më tepër se 50 vite në stomatologji, dhe nuk janë konstatuar efektet negative në dhëmbë gjatë përdorimit të tij. Në vargun e intervenimeve kozmetike stomatologjike, zbardhja e dhëmbëve është procesi i cili bindshëm më së paku shkakton dhembje, efekte negative dhe anësore. 

 

Sa zgjat  efekti i zbardhjes së dhëmbëve? 

Efekti i zbardhjes varet nga disa faktorë themelor. Normalisht efekti i zbardhjes zgjat 3 deri 4 vjet  e pas kësaj periudhe dhëmbët fillojnë lehtë të errësohen.Një fakt është shumë i sigurtë se dhëmbët nuk do të këthehen në ngjyrën fillestare siç  kanë qenë para se të zbardhen dmth. Gjithmonë dhe në të gjitha rastet do të jenë më të bardhë sesa kanë qenë para zbardhjes.Efekti i zbardhjes së  dhëmbëve varet nga shurnë faktorë por më së tepërmi nga konsumimi i produkteve të cilat posedojnë ngjyra, lëngjet e gazuara dhe  duhani, gjithmonë duke pasur parasysh mbajtjen adekuate të higjienës së gojës dhe dhëmbëve. Praktika tregon që sipas dëshirës së pacientit, pas vitit të tretë mund të përsëritet zbardhja e dhëmbëve e cila do të jetë më efektive sesa ajo paraprake si dhe për qëllim që të rnbahet efekti i dhëmbëve të bardhë dhe kontinuiteti i shkëlqimit të tyre. 

 

Sa herë mund të përsëritet procesi i zbardhjes? 

Pas tretmanit të parë të zbardhjes i cili zgjat deri në 3 vjet mund të parashrohet nevoja e përsëritjes së procesit zbardhues. Disa pacientë dëshirojnë që ky proces të përsëritet më shpesh dhe është konstatuar se në raste të këtilla procesi i zbardhjes mund të aplikohet çdo vit pa pasur asnje efekt negativ për dhëmbet dhe shëndetin e pacientit. 

 

A paraqiten efekte negative pas zbardhjes së dhëmbëve? 

Pas procesit të zbardhjes së dhëmbëve te një numër shume i vogël i paciëntëve paraqitet ndjeshmëria ndaj ftohtit ,nxehtit,tharrtirës dhe kontaktit të brushës me dhëmbët e cila dukuri definitivisht zhduket 24 orë pas procesit të zbardhjes së dhëmbëve.Për rastet e tilla duhet medoemos të bëhet desenzibilizimi i dhëmbëve pas procesit te zbardhjes e në raste extreme të përshkruhen medikamente adekuate. 

 

Pro dhe kontra zbardhjes se dhëmbëve në shtëpi apo në klinikë dentare 

Zbardhja e dhëmbëve në klinikë posedon disa përparësi të rëndësishme dhe vendimtare:

këtë proces e ekzekuton stomatologu i cili ka kualifikim adekuat si dhe është i paisur me njohuri të shumta rreth procesit. Stomatologu në mënyrë profesionale kontrollon efektet e zbardhjes gjithmonë duke pasur parasysh se disa nga dhëmbët zbardhen më lehtë sesa disa të tjerë dhe për të arritur zbardhjen paralele dhe proporcionale nevoitet aftësia e stomatologut, kursimi i kohës sepse stomatologut i nevoitet 1-2 orë, kurse pacientit i nevoitet disa herë më tepër. Efektet e zbardhjes së dhëmbëve varen drejt përdrejt  nga përgaditja e dhëmbëve për zbardhje (pastrimi profesional i gurëve të  dhëmbëve,pllakut dental, pigmentimeve të dhëmbëve dhe polirimit profesional të dhëmbëve si dhe nga mbrojtja profesionale e mishit të dhëmbëve gjatë procesit të aplikimit të prepraratit të zbardhjes nga ana e stomatologut. 

 

Veçoritë dhe të metat e aplikimit të procesit të zbardhjes në shtëpi: 

Procedura e zbardhjes në shtëpi është monotone e rëndë dhe e paefektshme dhe jo çdo pacient mund ta përballoje. Dozimi i gellit zbardhues në dozë të nevojshme është pothuaj i pamundur dhe shpesh për këtë arsye efektet janëe minimale kurse dhëmbët bëhen të ndjeshëm për periudha më të gjata kohore.

Mbajtja e gjatë e gellit zbardhues mundet dhe sigurisht dëmton mishërat e dhëmbëve dhe indet e buta. 

 

Për cfarë periudhe kohore përsëri dhëmbët fitojnë ngjyrë? 

Ekziston një teori që thotë se dhëembet më lehtë fitojnë ngjyrë pasi njëherë të jenë zbardhur por këto janë dokrra sepse pas eksperimentimeve në seanca zbardhuese është konstatuar se dhëmbët zbardhen edhe 3 ditë në vazhdim pas përfundimit të séances. Duke pasur parasysh se meterjet aktive te gellit zbardhues vazhdojn te ndikojnë një kohë të caktuar. Javën e parë pas procedurës zbardhuese duhet rigorozisht të mos konsumohen substanca  të cilat përmbajnë ngjyrë (cokollata,gjellërat me mëlmesa të forta),pijet gazuese me  ngjyrë dhe verërat si dhe ushqimet me dozë te lartë të tharrtirës ose me shumë sheqer. 

 

A mund të zbardhen dhëmbët e devitalizuar? 

Disa dhëmbë të devitalizuar përfitojnë ngjyrë të hirtë apo ngjyrë kafe te mbyllur e cila është pasojë e pastave jokualitative për mbushjen e kanaleve ose gjakderdhjes në kanale të rrënjës. Edhe në rastet kur dhëmbi erret nga mbushja (pllomba)gjat kohës errësohet edhe me tej dhe humb  pamjen estetike natyrale. Në rastet e lartëcekura aplikohet e ashtuquajtura zbardhje e brendshme e dhëmbit të devitalizuar. Zbardhja e brendshme bëhet me disa seanca duke vendosur gell më të  koncentruar në hapsiren e pulpës  së dhëmbit dhe duhet të mbyllet brenda për disa ditë dhe të përcillet arritja e efektit të zbardhjes rregullisht derisa dhëmbi  të zbardhet.

  

A ndryshon ngjyra e pllombës dhe kurorave te porcelanit? 

Kurorat e porcelanit dhe mbushjet (pllombat) nuk ndikohen aspak nga materiet zbardhuese. Pllombat brenda 2-3 vitesh përfitojne ngjyrë (errësohen) nga ushqimi dhe pijet dhe për këtë arsye është e nevojshme që kohë pas kohe ato të zëvendësohen. Për të arritur harmonin e zbardhjes te pacientët të cilët posedojnë pllomba ,paraprakisht pllombat duhet të zëvendësohen me mbushje të përkohshme e pas arritjes së efektit përfundimtar  të zbardhjes  vendosen pllombat e reja, adekuat ngjyrës së re të dhëmbeve.

 Procedura e njejtë  vlen edhe për anëtarët e porcelanit.